Gia sư Vật lý

Home » VẬT LÝ CẤP 3 » Vật lý lớp 10 » Đề thi vật lý lớp 10 (Đề 1)

Đề thi vật lý lớp 10 (Đề 1)

Advertisements

Bài 1 : Một vật có khối lượng m=30kg dưới tác dụng của lực kéo theo phương nằm ngang có độ lớn là F=45N bắt đầu trượt nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát µ. Sau khi đi được 100m, vật đạt vận tốc là v=36km/h. Lấy g=10m/s2.

a)      Tính gia tốc của vật và thời gian để vật đạt được vận tốc nói trên ?

b)      Tính độ lớn của lực ma sát giữa vật và mặt đường, từ đó suy ra hệ số ma sát µ ?

Gia sư lý

Bài 2 : Từ độ cao 200m, người ta ném một vật theo phương ngang với vận tốc v0=5m/s. Chọn gốc tọa độ là mặt đất, trục Ox nằm ngang cùng chiều ném, trục Oy thẳng đứng hướng lên, mốc thời gian là lúc ném. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2.

a)      Viết phương trình chuyển động của vật theo trục Ox và Oy ?

b)      Tính thời gian chuyển động, tầm bay xa của vật và vận tốc của vật lúc chạm đất?

Bài 3 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0=20cm được treo thẳng đứng, đầu trên được giữ cố định. Cho g=10m/s2.

a)      Khi treo vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m1=500g khi cân bằng lò xo dài l1=25cm. Tính độ cứng của lò xo ?

b)      Khi treo vật có khối lượng m2, khi cân bằng lò xo dài l2=23cm. Tìm khối lượng m2 ?

Bài 4 : Một chất điểm chuyển động tròn đều với đường kính quỹ đạo là 100cm, tần số 40 vòng/phút. Tính:

a)      Chu kỳ T, tốc độ ω, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm aht của một điểm nằm ở ngoài vành bánh xe ?

b)      Tính thời gian chất điểm đi được ½ vòng tròn. ¼ vòng tròn ?

c)      Tính góc quay được trong nửa phút ?

Nguồn: Gia sư hà nội

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: